บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด
CALL CENTER 0813997533    PLANNING SYSTEM GROUP CO., LTD.

บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด

ศูนย์รักษาความปลอดภัย ทั่วกทม.และปริมณฑล ตลอด 24 ช.ม.

อาคาร โรงงาน สำนักงาน ห้าง ฯลฯ 

บริหารงานแนวใหม่ เน้นความเป็นมีออาชีพ

"มุ่งมั่น ชื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา"
ยินดีต้อนรับสู่
รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด
บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด ซึ่งได้มีผู้ดำเนินงานโดยผู้ชำนาญงานหลายท่านได้ดำเนินการงานด้านรักษาความปลอดภัยเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ประกอบธุรกิจรวมถึงความปลอดภัยซึ่งชีวิตและทรัพย์สินของท่าน จึงได้พิจารณาจัดตั้งบริษัทฯขึ้นเพื่อให้บริการกับท่านต่อไป

บริหารงานแนวใหม่เน้นความเป็นมีออาชีพ
"มุ่งมั่น ชื่อสัตย์ รับผิดชอบ ตรงต่อเวลา"

OUR SERVICE
ประเภทของการให้บริการ
บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด 

ติดต่อเรา
CONTACT US

บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 27/ 2 หมู่ 5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  (สาขาปู่เจ้า)
เลขที่ 1713/13  หมู่  9 ศูนย์การค้าปู่เจ้าฯ  ถ.สุขุมวิท  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัทฯ ยินดีส่งเจ้านหน้าที่มาชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดเวลา โดย โทรศัพท์ 02-380-0822 , 081-3997533  แฟกซ์  02-380-0822 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับใช้ท่านในโอกาศต่อไปและทางบริษัทฯขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ด้วย     
ฟอร์มติดต่อเรา
ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล
หัวข้อ
ข้อความ
 
Planning System Group Co., Ltd.
บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  โทรศัพท์ 02-380-0822 , 081-3997533   แฟกซ์ 02-347-4422
© Copyright  Planning System Group  All rights reserved.
Image by Freepik