บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด
CALL CENTER 0813997533    
OUR SERVICE
ประเภทของการให้บริการ
บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  แบ่งการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยเป็น 3 ประเภท ดังนี้
รักษาความปลอดภัย
ให้กับทรัพย์สินและสถานที่ อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้า สำนักงานต่างๆ อพาท์เม้นท์ ที่พักอาศัย หมู่บ้านจัดสรร อาคารพานิชย์ ห้างสรรพสินค้า หรือสถานที่ก่อสร้างต่าง ๆ ทุกประเภท ตลอด 24 ชั่วโมง
คุ้มครองบุคคล (BODY GUARDS)
ดารานักแสดง นักร้อง นักกีฬาหรือบุคคลทั่วไป ที่ต้องการให้คุ้มครองความปลอดภัย


ควบคุมดูแล
การขนย้ายเงินและสิ่งของมีค่าติดต่อเรา
CONTACT US

บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 27/ 2 หมู่ 5 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษาใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280

บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  (สาขาปู่เจ้า)
เลขที่ 1713/13  หมู่  9 ศูนย์การค้าปู่เจ้าฯ  ถ.สุขุมวิท  ต.เทพารักษ์  อ.เมือง  จ.สมุทรปราการ 10270

บริษัทฯ ยินดีส่งเจ้านหน้าที่มาชี้แจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมตลอดเวลา โดย โทรศัพท์ 02-380-0822 , 081-3997533  แฟกซ์  02-380-0822 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการตลอด 24 ชั่วโมง
บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด หวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับใช้ท่านในโอกาศต่อไปและทางบริษัทฯขอขอบคุณมา ณ โอกาศนี้ด้วย     
ฟอร์มติดต่อเรา
ชื่อผู้ติดต่อ
อีเมล
หัวข้อ
ข้อความ
 
Planning System Group Co., Ltd.
บริษัท รักษาความปลอดภัย แพลนนิ่ง ซิสเต็ม กรุ๊ป จำกัด  โทรศัพท์ 02-380-0822 , 081-3997533   แฟกซ์ 02-347-4422
© Copyright  Planning System Group  All rights reserved.
Image by Freepik